ติดต่อเรา

บริษัท ลูกคิดดี จำกัด
(สำนักงานใหญ่)

160/334-335 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
Tel. 08 1830 4151
เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.30 – 17.30 น.

MANOI Academy
(สาขาที่ 00001)

ห้องเลขที่ C7-C8 เลขที่ 164-172 ซอยเทเวศร์ 2 ถนนกรุงเกษม
แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Tel. 08 4021 9963 / 09 2496 5988
เวลาทำการ ทุกวัน 09.00 – 17.00 น.

เพิ่มเพื่อน