“มาโนอิ” แฟรนไชส์เพื่อสุขภาพที่แท้จริง

เครื่องหมายทางเลือกเพื่อสุขภาพ ตอกย้ำ! ความเป็นแบรนด์เพื่อสุขภาพที่แท้จริง

การเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ของมาโนอินี่ไม่ใช่จะได้มาแค่เราพูดกัน แต่การันตีด้วยเครื่องหมาย “ทางเลือกเพื่อสุขภาพ” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของภาครัฐ ที่มีหลายองค์กรให้การสนับสนุนทั้ง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมเพื่อสุขภาพ (สสส.) , มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ (ม.ส.ภ.) , สำนักคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ , สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
มีเป้าหมายในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ปราศจากน้ำตาล โซเดียม และไขมัน ซึ่ง เมนูชามะลิ พรีเมียม (Premuim Jasmine  tea) และชามัทฉะฮันนี่เลมอนสูตรไลท์ (Light matcha honey lemon) ได้การรับรองว่าเป็นเมนูเพื่อสุขภาพที่แท้จริง และยังมีอีกหลายเมนูของมาโนอิที่เป็นเมนูทางเลือกเพื่อสุขภาพแท้จริงเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าที่ดีต่อความรู้สึก และดีต่อสุขภาพด้วย