MANOI Franchisee Award 2023

MANOI Franchisee Award 2023 รางวัลสาขาดีเด่นของมาโนอิ

นอกจากตอบโจทย์เทรนด์คนรักสุขภาพได้อย่างดี การลงทุนกับมาโนอิยังสามารถเริ่มต้นได้ง่าย มีความยืดหยุ่นสูง สามารถออกแบบด้วยตนเองและยังนำขนมหรืออาหารอื่นมาขายควบคู่กันกับเครื่องดื่มได้ 
ทั้งนี้ มาโนอิ ยังมีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน เช่น ระบบการสั่งซื้อสินค้า ระบบการเคลมกรณีสินค้าเสียหาย มีทีมบริการหลังการขายคอยซัพพอร์ทและให้คำปรึกษาด้านการบริหารร้าน 
ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ยอดขาย การบริหารพนักงาน การลงระบบ Delivery การวางแผนภาษี ไปจนถึงให้เครื่องมือสำหรับผลิตสื่อโฆษณา พร้อมการฝึกอบรมให้อย่างดีรวมถึงมีการพัฒนาเมนูใหม่ให้อย่างต่อเนื่องด้วย
และเพื่อให้ทุกสาขาของมาโนอิที่มีอยู่ทั่วประเทศมีมาตรฐานคุณภาพเดียวกัน 
จึงได้มีการจัดโครงการ MANOI Franchisee Award 2023 เพื่อยกระดับและสร้างมาตรฐานของแบรนด์ทั่วประเทศ โดยมีเงื่อนไขที่เข้าเกณฑ์ได้รับรางวัลคือ
  • เกณฑ์ กลุ่มที่ 1 ด้านมาตรฐานวัตถุดิบ มาตรฐานเครื่องดื่มถูกต้องตามสูตรของมาโนอิ
  • เกณฑ์ กลุ่มที่ 2 ด้านความสะอาดของวัสดุ อุปกรณ์และ บรรยากาศภายในร้าน
  • เกณฑ์ กลุ่มที่ 3 ด้านการดำเนินธุรกิจอย่างมีกำไรต่อเนื่อง
  • เกณฑ์ กลุ่มที่ 4 ด้านทัศนคติและวิสัยทัศน์ของเจ้าของธุรกิจที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของมาโนอิ 
โดยสาขาที่ได้รางวัล MANOI Franchisee Award 2023 ได้แก่
มาโนอิ สาขา ปราณบุรี
มาโนอิ สาขา วชิรพยาบาล สวนอ้อย
มาโนอิ สาขา รามคำแหง 164
มาโนอิ สาขา คลองเปรมฯ